Tarieven behandelingen 2018

  Tarief
Intake consult incl. tussentijdse evaluatie € 100,-
Vervolgconsult incl. tussentijdse evaluatie € 80,-
Ayurvedische lichaamsmassage € 100,-
Kindertolk traject Op aanvraag
Herhalen / verzenden geneesmiddel € 20,-
Telefonisch consult / vragen per e-mail, per kwartier             € 20,-
Mocht je verhinderd zijn, wil je dan 24 uur van tevoren afbellen (niet mailen), anders ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen.


Worden de consulten vergoed door de zorgverzekering?

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door je zorgverzekeraar, mits je aanvullend verzekerd bent.  De vergoedingen gaan NIET van je eigen risico af.
Ik ben geregisteerd lid bij de NVKH voor klassieke homeopathische consulten en de BATC voor de overige natuurgeneeskundige consulten. Neem voor de behandeling contact op met je zorgverzekeraar om te checken of je de consulten vergoed krijgt. Ik sta vermeld in de zorggids.


Belangrijk:

De zorgverzekeraar verplicht dat je zorgpolisnummer op de factuur vermeld worden. Wil je het eerste consult je zorgverzekeringskaart meebrengen?

Klachten:

Via de beroepsvereniging NVKH is mijn klachtenregeling volgens de WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg) geregeld.
Klachtenfunctionarissen en geschilleninstantie worden beiden gecoördineerd door de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen).
Het klachtenreglement voldoet volledig aan de wettelijke vereisten.  De SCAG heeft een digitale folder ontwikkeld. Hier kunt u deze downloaden op de website van de SCAG.

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Zie camcoop.nl .  Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link Reglement Geschillencommissie downloaden.
Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Registraties:

Mijn kvk dossiernummer is: 32151710
NVKH beroepsregistratienummer: 03-1285
RBCZ koepelorganisatie: 170041R
SCAG klachtencommissie: 12640
BATC beroepsregistratienummer: BR-01389
AGB zorgverlenerscode: 90-033789
AGB Praktijkcode: 90-012774